Odbory školy
Areál školy

Areál školy na Jesenského ulici

budova školy na Bjonsonovej ulici

Budova školy na Bjonsonovej ulici

budova školy na Bjonsonovej ulici

Budova školy na Bjonsonovej ulici

areál na Jesenského ulici

Areál multifunkčného ihriska na Jesenského ulici

areál na Jesenského ulici

Areál školy na Jesenského ulici

areál na Jesenského ulici

Areál školy na Jesenského ulici

areál na Jesenského ulici

Areál školy na Jesenského ulici

areál na Jesenského ulici

Budova autodielne na Dvorskej ulici

areál na Jesenského ulici

Budova autodielne na Dvorskej ulici

areál na Jesenského ulici

Reštaurácia Koliba Dolina

areál na Jesenského ulici

Reštaurácia Koliba Dolina

areál na Jesenského ulici

Areál školy na Jesenského ulici

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk